Puukasarmin säännöt

PUUKASARMIN ”PUSKAN” SÄÄNNÖT

Nämä säännöt on tehty yhteisen mukavuuden ja tilojen ehjänä säilymisen takia. Mikäli näitä sääntöjä rikotaan, on Nila ry:n, Mikro ry:n, Sokka ry:n, MTO ry:n tai MIO ry:n hallitusten jäsenillä oikeus poistaa sääntöjen rikkojat tiloista.

 

§ 1   Edellä mainittujen yhdisysten muodostama Puukasarmitoimikunta on Puukasarmia hallinnoiva toimielin.

§ 2   Kunnioita muita tilan käyttäjiä ja siivoa omat jälkesi.

§ 3   Edellä mainittujen yhdistysten hallituksien jäsenien sana on laki. He vastaavat tilasta koululle.

§ 4   Muiden päihdyttävien aineiden kuin alkoholin ja nikotiinituotteiden käyttö on Puukasarmialueella kielletty.

§ 5   Sisätiloissa tupakointi on ehdottomasti kieletty. (Koskee myös sähkötupakoita)

§ 6   Tilan normaalikäyttöstä peritään käyttömaksu (20€) ja pantti (100€). Pidennetystä käytöstä peritään käyttömaksu (40€) ja pantii (200€). Mikäli tilasta hajoaa jotain tai siivoamista ei ole tehty kunnolla, panttia ei palauteta.

§ 7   Tilojen käyttö loppuu kello 22.00, ellei ole varattu pidennettyä käyttöä aina klo 02.00 asti. Vartijan käynnistä laskutamme tilojen käyttäjää.

§ 8   Opiskelijayhdistysten toimistoihin meneminen on kielletty, ilman kyseisten yhdistysten lupaa.

§ 9   Tilan käytön jälkeen, on jätteet vietävä ulkona olevaan mustaan 600 litran jäteastiaan.

§ 10 Kaikki käytössä olevat tilat tulee siivota käytön jälkeen. Tilojen käyttäjä (vuokraaja) on tästä vastuussa. Tämä koskee myöskin piha-aluetta.

§ 11  Tilan käyttäjän tulee ilmoittaa mahdollisista vahingoista Puukasarmin vastuuhenkilölle / -henkilöille.

§ 12  Tilan käyttäjällä on lupa käyttää vain ennalta sovittuja tiloja ja laitteita.

§ 13  Tahallisesta tilojen tai laitteiden tuhoamisesta ilmoitetaan suoraan poliisille.

§ 14   Edellä mainittujen yhdistysten hallituksilla ja Puukasarmitoimikunnalla on oikeus antaa porttikieltoja,  rajoittaa tilan käyttöä tai määrätä mahdollisia lisäkuluja , mikäli katsovat sen tarpeelliseksi. 

§ 15   Puukasarmitoimikunnan sana on laki.