Puukasarmin säännöt

PUUKASARMIN ”PUSKAN” SÄÄNNÖT

Nämä säännöt on tehty yhteisen mukavuuden ja tilojen ehjänä säilymisen takia. Mikäli näitä sääntöjä rikotaan, on Nila ry:n, Mikro ry:n, Sokka ry:n, MTO ry:n tai MIO ry:n hallitusten jäsenillä oikeus poistaa sääntöjen rikkojat tiloista.

 

 § 1   Kunnioita muita tilan käyttäjiä ja siivoa omat jälkesi.

§ 2   Edellä mainittujen yhdistysten hallituksien jäsenien sana on laki. He vastaavat tilasta koululle.

§ 3   Muiden päihdyttävien aineiden kuin alkoholin ja nikotiinituotteiden käyttö on Puukasarmialueella kielletty.

§ 4   Tilan käyttäjiltä peritään käyttömaksu ja pantti. Mikäli tilasta hajoaa jotain tai siivoamista ei ole tehty kunnolla, panttia ei palauteta.

§ 5   Tilojen käyttö loppuu kello 22.00, ellei asiasta ole erikseen sovittu. Vartijan käynnistä laskutamme tilojen käyttäjää.

§ 6   Opiskelijayhdistysten toimistoihin meneminen on kielletty, ilman kyseisten yhdistysten lupaa.

§ 7   Tilan käytön jälkeen, on jätteet vietävä ulkona olevaan mustaan 600 litran jäteastiaan.

§ 8  Kaikki käytössä olevat tilat tulee siivota käytön jälkeen. Tilojen käyttäjä (vuokraaja) on tästä vastuussa. Tämä koskee myöskin piha-aluetta.

§ 9   Tilan käyttäjän tulee ilmoittaa mahdollisista vahingoista Puukasarmin vastuuhenkilölle / -henkilöille.

§ 10   Tilan käyttäjällä on lupa käyttää vain ennalta sovittuja tiloja ja laitteita.

§ 11   Tahallisesta tilojen tai laitteiden tuhoamisesta ilmoitetaan suoraan poliisille.

§ 12   Edellä mainittujen yhdistysten hallituksilla on oikeus antaa porttikieltoja,  rajoittaa tilan käyttöä tai määrätä mahdollisia lisäkuluja , mikäli katsovat sen tarpeelliseksi.