Vakuutus

Insinööriliiton jäsenyys sisältää kattavan vakuutuspaketin sekä työelämään että vapaalle. Vakuutussopimus on tehty Vakuutusyhtiö Turvan kanssa.

Insinööriliiton jäsenilleen ottamat jäsenvakuutukset ovat siirtyneet Vakuutusyhtiö Turvaan 1.1.2022 alkaen. Vakuutuspakettiin kuuluu vapaa-ajan matkustajavakuutus, vapaa-ajan tapaturmavakuutus, vapaa-ajan matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus sekä ammatillinen vastuuvakuutus. Lisäksi järjestövakuutus turvaa osallistumisen järjestötehtäviin ja -tilaisuuksiin.


Jäsenen vakuutuspaketti Turvassa

Insinööriliiton jäsenenä olet 1.1.2022 alkaen vakuutettuna vakuutusyhtiö Turvassa seuraavilla vakuutuksilla:


Vapaa-ajan matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus

Voimassa vapaa-aikana tehtävillä koti- ja ulkomaanmatkoilla. Vakuutukseen sisältyvät myös samalla matkalla mukana olevat omat alle 20-vuotiaat lapset ja lapsenlapset. Matkustajavakuutus korvaa matkalla alkavan sairauden tai sattuvan tapaturman hoitokuluja ilman ylärajaa. Lisäksi vakuutuksesta korvataan matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä sekä matkalta myöhästymisestä aiheutuvia kuluja.
Matkatavaravakuutuksesta korvataan matkatavaroille sattuvia vahinkoja enintään 1 134 €, omavastuu on 150 €. Vakuutukset ovat voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana täytät 90 vuotta.


Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

Tapaturmavakuutuksesta korvataan vapaa-aikana sattuvan tapaturman hoitokuluja enintään 10 391 €, omavastuu on 84 €. Vakuutukseen sisältyy myös tapaturmaisen pysyvän haitan sekä kuolemantapauksen korvaukset. Vakuutus on voimassa sen vuoden loppuun, jonka aikana täytät 90 vuotta.


Ammatillinen vastuuvakuutus

Vakuutettuja ovat liiton sekä sen jäsenjärjestöjen ja niiden alayhdistysten henkilöjäsenet omaa työ- tai virkasuhdetta koskevissa asioissa. Vakuutettuina ovat myös itsenäisinä yrittäjinä toimivat liiton jäsenet, jotka pää- tai sivutoimisesti yksin ilman alaisia suorittavat toimeksiantoja. Opiskelijajäsenet ovat vakuutettuja, kun he toimivat opiskeluaan tukevissa työtehtävissä. Vakuutuksesta korvataan jäsenten työssään aiheuttama henkilö- ja esinevahinko, josta vakuutettu on voimassaolevan oikeuden mukaan korvausvastuussa.
Vakuutus on voimassa Pohjoismaissa, opiskelijoiden osalta Euroopassa. Vakuutusmäärä vakuutustapahtumaa kohden on 100 000 € ja omavastuu on 100 €.


Järjestövakuutus

Voimassa liiton järjestötehtävissä ja –tilaisuuksissa, kuten kokouksissa, seminaareissa ja koulutuspäivillä. Vakuutukseen sisältyy matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu- ja matkaoikeusturvavakuutus.


Turvan edut muihin vakuutuksiin


Täyden kympin jäsenedut Turvasta


Insinööriliiton vakuutuskumppani Turva tarjoaa suomalaisten ammattiliittojen jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen täyden kympin alennuksia vakuutuksista – saat kaikista vapaaehtoisista, jatkuvista vakuutuksista 10 % jäsenalennuksen. Kun otat kotivakuutuksen lisäksi yhden tai useamman muun vakuutuksen Turvasta, saat lisäksi 10 % omistaja-alennuksen!

Jos sinulla on vain yksi vakuutus, saat omistaja-alennuksen kahden vuoden asiakkuuden jälkeen. Nämä alennukset eivät koske liikennevakuutusta tai henkivakuutusta.

Löydät lisätietoa Turvan tarjoamista eduista Insinööriliiton jäsenille räätälöidyiltä sivuilta osoitteessa turva.fi/insinooriliitto


Turvaa rakkaasi uudella Turvassa-henkivakuutuksella – vain 6,06 €/kk* 


Henkivakuutus ei varsinaisesti hyödytä sinua vaan heitä, jotka ovat sinulle kaikista rakkaimpia. Turvassa-henkivakuutus on uusi ja erityisesti Insinööriliiton jäsenelle edullinen henkivakuutus – vain 6,06 €/kk (*hintaesimerkki vuonna 2022: 30-vuotias Insinööriliiton jäsen, korvaussumma 100 000 €). Turvassa-henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.


Taloudellista turvaa henkivakuutuksella


Jos sinulla on puoliso tai lapsia, sinulla pitäisi ehdottomasti olla henkivakuutus. Jos sinulla on lainaa, henkivakuutus on vieläkin tärkeämpi. Miksi? Henkivakuutus on vakuutus, joka maksaa sovitun korvaussumman, jos vakuutettu henkilö kuolee.

Liiton jäsenenä sinä sekä puolisosi olette oikeutetut hankkimaan Vakuutusyhtiö Kalevan myöntämän henkivakuutuksen liiton sinulle neuvottelemalla 65,1 % alennuksella. Jo edun hyödyntäneet insinöörit säästävät keskimäärin 459 euroa henkivakuutuksen hinnassa vuosittain.

Esimerkiksi 30-vuotiaalle 100.000 €:n korvaussummalla otettu turva maksaa vain 6,10 € kuukaudessa. Voit valita yksilöturvat itsellesi ja puolisollesi tai vieläkin edullisemman yhteisen pariturvan. Riittää, että toinen teistä on jäsen.

Määrität henkivakuutuksen edunsaajan itse. Edunsaaja on se henkilö, jolle henkivakuutuksesi korvaussumma maksetaan. Korvaussumman ja edunsaajan voi vaihtaa, mikäli elämäntilanteeseen tulee muutoksia.


Lisätietoa: https://www.ilry.fi/jasenyys/jasenedut/vakuutukset/